ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่ Website กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระบบพาน้องกลับมาเรียน
ระบบบริหารสถานศึกษาปลอดภัย
ระบบรายงานผลการรับนักเรียน

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา